O tekmovanjih

Tekme Savinjske področne planinske orientacijske lige, v katero sodi tudi PD Polzela, potekajo od meseca septembra do junija.

V ligaških tekmah Savinjskega meddruštvenega odbora (SMDO) sodelujejo planinska društva: Polzela, Dobrovlje-Braslovče, Šempeter, Galicija, Vransko, Zabukovica in Žalec. Najboljše ekipe iz posameznih kategorij v ligi, se uvrstijo na SPOT (Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje).

Planinska orientacijska tekmovanja (POT)

Tekmovalci, ki se udeležujejo planinskih orientacijskih tekmovanj (POT) morajo biti dobro kondicijsko pripravljeni ter usposobljeni za reševanje različnih praktičnih nalog iz  orientacije, splošnega planinskega znanja, varstva narave, poznavanja gorstev, prve pomoči in vezanja planinskih vozlov.

Planinska orientacijska tekmovanja potekajo po javnih oziroma označenih poteh ter brezpotjih v hribovitem svetu. Tekmovanja so ekipna, vsaka ekipa šteje od 3 do 5 članov.

Naloga tekmovalcev je v naravi poiskati kontrolne točke (KT) označene na zemljevidu. Na izbranih KT morajo reševati naloge iz planinskih vsebin. Vsaka najdena KT in uspešno rešene naloge prinesejo ekipi določeno število točk. Tekmovalcem se na progi meri čas. Vsaka minuta pomeni kazensko točko. Število zbranih kazenskih točk se ob zaključku tekmovanja odšteje od zbranih točk. Zmaga ekipa z največjim številom točk.

Tekmovanja so namenjena vsem starostnim skupinam:

  • kategorija A (učenci do 6. razreda osnovne šole),
  • kategorija B (učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole),
  • kategorija C (mladi, od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti),
  • kategorija D (mlajši člani, od 27. do vključno 39. leta starosti),
  • kategorija E (starejši člani, 40 let in več),
  • kategorija F (družine, najmanj eden od staršev in otroci do 18. leta),

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT)

SPOT poteka vsako leto, praviloma drugi ali tretji vikend v mesecu maju. Tekmovanje traja dva dni za ekipe v kategorijah C in D, za vse ostale pa en dan. Prvi dan se tekmovanje za kategorije C in D začne s krajšim POT, nadaljuje z reševanjem nalog in vrisovanjem KT, konča pa z nočnim POT, kjer je poudarek na znanju in ne hitrosti. Drugi dan poteka za vse ekipe daljše in tehnično zahtevnejše tekmovanje. Vsebinsko so naloge podobne nalogam na POT, le da so tu zahtevnejše.

Razpis tekmovanja je v mesecu aprilu objavljen v Mladinski prilogi obvestil PZS in na spletnih straneh PZS (http://www.pzs.si/) ter na spletni strani SPOT (http://www.orientacija.net).

Planinski orientacijski maraton (POM)

Že nekaj let v Savinjskem meddruštvenem odboru organiziramo tudi planinski orientacijski maraton (POM). Posebnost POM je v tem, da je na maratonu večji poudarek na teku, kot na orientaciji in služi kot neke vrste dodatek za tiste, ki se radi pomerijo v planinski orientaciji.

Uporabna literatura

Glavnik, Aleš (2002): Planinska orientacijska tekmovanja, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana.
Rotovnik, Bojan (2005): Planinska šola. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana.
Skoberne, Peter (1995): Zavarovane rastline. Planinska založba pri PZS, Ljubljana.