Občni zbor PD Polzela

By | 01.03.2014

Vabimo vas na občni zbor PD Polzela, ki bo v petek, 7. marca 2014, ob 17. uri, v prostorih ZŠAM na avto poligonu v Ločici ob Savinji.

Dnevni red s kratkim kulturnim programom:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo in razprava o delu predsednika, tajnice, blagajničarke ter odsekov in sekcij
3. Potrditev zaključnega računa
4. Sprememba statuta
5. Nadomestne volitve
6. Plan dela za leto 2014
7. Razno

Vabljeni!

Predsednik PD Polzela, Zoran Štok