Organi društva

UPRAVNI ODBOR

ime priimek  
Miroslav Jegrišnik predsednik
Aleksander Mlakar podpredsednik
Tanja Jazbec tajnik
Marjetica Ocvirk blagajnik
Uroš Čotar varuh gorske narave
Evgen Tominšek markacijski odsek
Jožica Jegrišnik vodnica
Berni Palir vodnik
Vili Pižorn sekcija Andraž
Rudi Divjak pohodna sekcija upokojencev
 Tanja  Sadnik  planinski krožek na OŠ
Benjamin Kopše mladinski odsek

NADZORNI ODBOR

ime priimek  
Janko Mlakar predsednik
Slavko Jevšnik član
Jožica Štok član

ČASTNO RAZSODIŠČE

ime priimek  
Joži Sadnik predsednik
Franjo Jajčevič član
Maks Bombek član

VODNIŠKI ODSEK

ime priimek  
Berni Palir predsednik
Jožica Jegrišnik član
Sandi Mlakar član

GOSPODARSKI ODSEK

ime priimek  
Drago Šuster predsednik
Jože Vrečko član
Simon Ograjenšek član
    član

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

ime priimek  
Oto Zagoričnik predsednik
Drago Šuster član
Vili Pižorn član

GORSKI STRAŽARJI

ime priimek ime priimek
Oto Zagoričnik Jožica Jegrišnik
Drago Šuster Zoran Štok
Betka Mlakar Zofija Palir
Silvo Plavčak    
Rozalija Vibyhal   Planinska sekcija Andraž
Jaka Jeršič Vili Pižorn
Marinka Ribič Simon Ograjenšek
Alojz Palir Martina Ograjenšek
    Slavko Jevšnik

MARKACISTI

ime priimek ime priimek
Alojz Palir   Planinska sekcija Andraž
Silvo Plavčak Vili Pižorn
Andrej Korber Evgen Tominšek
    Slavko Jevšnik
    Miha Miklavžin

Naj na tem mestu naj omenimo tudi dosedanje predsednike društva, ki so s svojo prizadevnostjo neizmerno veliko prispevali k razvoju planinstva in planinskega društva na Polzeli:

ime priimek  
Marjan Čehovin od 26.4. 1959 do 17.4. 1968
Stane Štorman od 17.4. 1968 do 3.4. 1981
Vili Vybihal od 3.4. 1981 do 17.4. 2001
Zoran Štok od 17.4. 2001 do 10.6.2017