O društvu

V zadnjih letih se je po zaslugi zelo dejavnih vodnikov in nekaterih članov društva, ki so s svojim navdušenjem in srčnostjo medse pritegnili tako mlajše kot starejše občane, pohodništvo v občini Polzela zelo razmahnilo.

Prav to spoznanje, da gore navdihujejo in osrečujejo, je vodilo tudi Polzelane, Vilija Vybihala, Marjana Čehovina, Staneta Štormana in Jožeta Pura ml., da so leta 1959 ustanovili planinsko društvo Polzela. Ustanovni občni zbor PD Oljka Polzela je bil 26. aprila 1959. PD Polzela spada tako med starejša društva v Savinjski dolini.

V letu 2009 smo praznovali 50. obletnico obstoja.

 

Dejavnost društva

Dejavnost našega društva je raznolika in pestra. V društvu smo v dosedanjih 52 letih na mnogih področjih dosegali velike uspehe in precej razširili našo dejavnost. Organizirani smo tako, da zadovoljimo interese čim širšega kroga ljudi. Razdeljeni smo v več sekcij, odsekov in skupin, v katere so vključene vse starostne skupine, od vrtca do članov iz vrst upokojencev. Planinske šole, seminarji, predavanja, izleti in pohodi, planinski tabori, orientacijski pohodi in tekmovanja so aktivnosti, ki se odvijajo skozi celo leto. Veliko skrb že od vsega začetka posvečamo mladim članom.

Izletniška dejavnost je osnovna oblika dejavnosti društva. Prvi organiziran izlet v hribe pod okriljem PD Oljka Polzela je bil organiziran 31. maja 1959. Od takrat pa do danes se je zvrstilo nešteto izletov po domačih in tujih hribovjih, saj vsako leto pripravimo pester program izletov in pohodov.

Orientacijski pohodi in tekmovanja so društvena specialnost. Na tem področju dosegamo zelo dobre rezultate, ki se kažejo v številnih priznanjih in pokalih, ki so jih tekmovalci vseh starostnih kategorij prejeli na regijskih in državnih tekmovanjih.

Ena od dejavnosti društva je tudi markiranje in vzdrževanje planinskih poti. Tako smo v letu 2010 s kupnimi močmi trasirali Polzelsko planinsko pot, ki zaradi razgibane pokrajine in lepih razgledov privablja številne planince in druge ljubitelje narave. Naj ob tem omenimo, da na območju občine Polzela poteka kar pet označenih planinskih poti: Savinjska planinska pot (PD Zabukovica), Šaleška planinska pot (PD Velenje), Pot po poteh Andraža (PS Andraž), Martinova pot (PD Šmartno ob Paki) in seveda naša Polzelska planinska pot.

Pod okriljem PD Polzela delujeta dve planinski sekciji:

V okviru planinskega društva Polzela že sedem let organiziramo tudi gorski tek na Goro Oljko.

Štirje letni časi na Gori Oljki pa je akcija, s katero želimo na Goro Oljko privabiti čim več ljudi in poskrbeti, da se bodo nanjo radi vračali. V planinskem domu na Gori Oljki ali v pisarni društva dobite kartonček, v katerem zberete žige vseh štirih letnih časov in si s tem prislužite posebno spominsko značko.