Skoči na vsebino

Občni zbor 2024

Še bomo vandrali še bo veselo!

Planinsko društvo Polzela je v soboto 24.2.2024 izvedlo redni občni zbor v domu krajanov v Andražu. Poročila sekcij so bila na vpogled v društveni pisarni. Delovanje društva v preteklem letu je s slikovno predstavitvijo podal predsednik Aleksander Mlakar:

  • Društvo je v preteklem letu pridobilo status delovanja v javnem interesu,
  • dokončali smo urejanje društvene pisarne na naslovu Pod gradom 3,
  • v gostilni Cizej smo odkrili spominsko plaketo in
  • razglasili 26. april za praznik društva.
  • Markacisti so prejeli nagrado PZS za narisanih 700 markacij, na usposabljanju pridobili dva nova markacista in kompletno osebno opremo in orodje za delo.

V društvu poleg matične sekcije delujejo še: planinska sekcija ŠD Andraž, planinska sekcija DU Polzela, turno kolesarski odsek, odsek varstva gorske narave in program mladi planinci in cici planinci.

Na najvišjem organu občnem zboru članov so bila podeljena priznanja Planinske zveze Slovenije. Pohvalo je prejela Stanislava Tominšek Kužnik. Bronasti častni znak sta prejela Uroš Lešnik in Jože Verdev. Srebrni častni znak so prejeli Drago Jamnikar, Valerija Turnšek in Julijana Klemen.

Društvo ima urejeno organizacijsko strukturo in razpolaga s strokovnim kadrom ter tehnično opremo. V svoje vrste so vljudno povabljeni planinci, ki bi želeli sodelovati pri različnih akcijah, ki jih organizira PD Polzela.

Vsem, ki ste finančno in s prostovoljnim delom pripomogli k delovanju in ugledu društva se Upravni odbor iskreno zahvaljuje.

Predsednik Planinskega društva Polzela

Aleksander Mlakar

error: Content is protected !!