Skoči na vsebino

Članarina

Kontakt za včlanitev: Miroslav Jegrišnik-Mirko, 041 902 183

Člani Planinskega društva Polzela so tudi člani Planinske zveze Slovenije.


S pisnim soglasjem novi član potrjuje:

  • da pozna pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Planinskem društvu Polzela, da je seznanjen/a z osnovnim namenom delovanja društva in Planinske zveze Slovenije in se bo ravnal/a po določilih Častnega kodeksa slovenskih planincev.
  • da dovoljuje zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za namene delovanja Planinskega društva Polzela v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov


Vrste članarine in višina članarine v letu 2024

kategorijaopispopusti
A
68,00 eur
polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnostiA/d in A/i – družinski popust, popust za invalide: 61,80 eur
B
32,00 eur
polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnostiB/d in B/i – družinski popust, popust za invalide: 25,80 eur
B1
24,00 eur
polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š
21,00 eur
srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnostiS+Š/d in S+Š/i – družinski popust, popust za invalide: 17,00 eur
P+O
9,00 eur
predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnostiP+O/d in P+O/i – družinski popust, popust za invalide: 7,20 eur
IN
9,00 eur
invalidna oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, brez zavarovanjaIN/d – družinski popust brez zavarovanja
7,20 eur
D
10,00 eur
Dvojna članarina oz. podporni član. Obvezno članstvo v matičnem društvu.
Kategorija članstva PD

Družinska članarina: če sta starša člana, imajo predšolski otroci in osnovnošolci brezplačno članarino, srednješolci in študenti pa polovično članarino. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.

Pristopna izjava

V skladu z Zakonom o društvih in pravili Planinskega društva Polzela morajo ob včlanitvi vsi izpolniti pristopno izjavo. Za mlajše od 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njegov zastopnik, od otrokovega 7. leta do dopolnjenega mladoletnikovega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.


Včlanitev in plačilo članarine


Vpis in plačilo članarine lahko opravite na določenih organiziranih pohodih in napovedanih dogodkih, občnemu zboru in pri Mirkotu Jegrišnik, ki je dosegljiv na telefonu 041 902 183. Včlanitev v Planinsko društvo Polzela ali plačilo članarine je možno kadarkoli tudi preko spletnega portala PZS.

Članska izkaznica


Vsak nov član PD Polzela, z izjemo oseb, ki so že člani drugega planinskega društva, dobi planinsko izkaznico. Cena nove izkaznice znaša 2 eur (zajema strošek izdelave, DDV ter strošek pošiljanja na dom). Izkaznico prejmejo vsi novi člani, razen predšolskih in šolskih otrok.
Ti lahko kot člansko izkaznico uporabljajo dnevnik Cici planinec ali dnevnika Mladi planinec 1 oz. 2, ki ga dobijo brezplačno.  Ob izraženi želji in ob plačilu imajo lahko tudi otroci člansko izkaznico.


V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Polzela morajo ob včlanitvi vsi izpolniti pristopno izjavo (povezava do pristopne izjave PDF). Za mlajše od 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, od otrokovega 7. leta do dopolnjenega mladoletnikovega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

error: Content is protected !!